Sist oppdatert 30.06.2023
Åpenhetsloven
Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden

Introduksjon og bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Coast Seafood AS og Coast sine datterselskap («Coast-konsernet») til å:

Utføre aktsomhetsvurderinger

i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

Coast har siden lovens ikrafttredelse jobbet systematisk med å etablere et helhetlig system for å ivareta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet leverandørkjede og med våre forretningspartnere.

Vi er opptatt av å bygge langvarige tillitsbasert forhold basert på profesjonell ekspertise og integritet, og ønsker gjennom vår årlige redegjørelse å vise åpenhet rundt vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne redegjørelsen beskriver våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert og tiltak vi har iverksatt som følge av våre identifiserte risikoområder.

Redegjørelsen omfatter perioden 1.1.2022-31.12.2022

Vår virksomhet og driftsområde

Coast er et norsk sjømatselskap som er spesialisert på markedsføring, salg og eksport av norsk laks og ørret til det globale markedet.

Coast ble grunnlagt i 1994 og tilbyr i dag en rekke sjømatprodukter av høy kvalitet til 400 kunder i 80 land verden rundt. Coast eksporterer rundt 100 000 tonn sjømat årlig.

Coast-konsernet har hovedkontor i Måløy, avdelingskontor i Bergen, Stryn og Haugesund og datterselskap i Tromsø, Oslo Gardermoen og Boston i USA.

Ved årsskifte 2022/2023 kjøpte Coast 100% av aksjene i det danske lakseforedlingsselskapet Vega Sea A/S (“Vega”). Organisasjonskartet under viser konsernets oppbygning og organisering pr. 30.6.2023.

Coast Seafood group structure (2023)

Last ned dokument

  • Coast - åpenhetslov
  • Human rights policy

Coast Seafood AS

Kontakt oss
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.  Read more

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.